Verbindend coachen bedrijven

Een externe coach in bedrijven: een logische match!

Welbevinden (g) heeft zin!

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Werk en privé kan je niet meer van elkaar loskoppelen. Het welbevinden op beide domeinen beïnvloeden elkaar. Iedereen is het daar roerend over eens. Bedrijven willen de vinger aan de pols houden om mee te kunnen in een snel veranderende maatschappij. Veranderingen in een bedrijf hebben een persoonlijke impact op het welbevinden van de werknemers. (onzekerheid, stress, weerstand, onduidelijke of tegenstrijdige verwachtingen, verlieservaring, enz.)
Een coach maakt tijd voor deze veranderings-impact. Door stil te staan wat dit teweeg brengt voor de werknemer, door persoonlijke betekenis te geven aan deze veranderingen. Vervolgens wordt er samen bekeken wat er nodig is om met deze veranderingen om te gaan.
We leven in een cultuur van “nooit genoeg”. Het kan meer, beter of sneller of een quick fix maatschappij. Voor sommige mensen groeit dit soms boven hun hoofd of kunnen ze hun talenten en kwaliteiten te weinig benutten en dreigen af te stevenen naar een burn out of een bore out. Bij “ziekte uitval” is de impact voor het bedrijf zeer groot (taken blijven liggen of andere collega’s moeten het er bij nemen, interim kracht, ziekte kost) en de herstelperiode voor de werknemer kan behoorlijk oplopen. De doelstelling is dus: werkbaar werk.
Wanneer het menselijk kapitaal voor jouw bedrijf van cruciaal belang is staat de preventieve zorg hoog op de agenda. Proactief inzetten op de beschermde factoren is hierbij een must. Als het persoonlijk welbevinden van de werknemer goed zit en de betrokkenheid van de werknemer scherp staat dan zal je werknemer optimaal functioneren en kan hij/zij het beste van zichzelf laten zien op de werkvloer. Uitval op het werk zal hierdoor afnemen en het rendement neemt toe.
De “feel good” factor kan ook door privé omstandigheden grondig verstoord worden door een plotse of een aanslepende gebeurtenis. (vb. gewijzigde gezinssituatie : echtscheiding, overlijden, ziekte, nieuw samengestelde gezinnen, enz.) Hierdoor kan een werknemer volledig uitvallen of kan hij/zij een mindere drive (motivatie) voelen voor het werk.
De externe coach kan gesprekken aangaan over persoonlijke levensthema’s en staat garant voor discretie. De werknemer voelt zich mee ‘gedragen en ondersteund ‘ door de werkgever zonder dat de inhoud van deze gesprekken medegedeeld worden aan de werkgever.

Het is een duidelijke doelstelling van life coaching om het welbevinden van de werknemer zo maximaal mogelijk te verstevigen en te ondersteunen en zo de individuele veerkracht en weerbaarheid van de werknemer te verhogen.

Nieuw: Rouw op het werk. Hoe ga jij als organisatie om met collega’s en medewerkers die te maken krijgen met rouw.  Corona brengt extra uitdagingen met zich mee. Verbindingen blijven maken, elkaar niet los laten, ook vanop afstand: hoe doe je dat?

Behalve verbindende coaching in bedrijven, bieden wij ook andere diensten aan. Zie “business coaching”.