Verbindend coach: kinderen

Kinderen en jongeren groeien elke dag. Vele indrukken komen op hen af en het is niet altijd eenvoudig hiermee om te gaan. Ook voor kinderen en jongeren komen gelijkaardige thema’s aan bod. Wie ben ik? Hoe ga ik met bepaalde gebeurtenissen om? Hoe toon ik mezelf? Het is dan ook fijn om soms met iemand “anders” erover te kunnen praten. Een buitenstaander die niet veroordelend kijkt maar vooral aanwezig wil zijn. Iemand die samen met de jongere wil zoeken naar “hoe het eventueel anders kan”.

Het is mogelijk een ondersteuningstraject af te leggen.

Voorwaarden :
Coaching vervangt geen psychologische ondersteuning.
Situaties die een traumatische impact hebben op het kind of op de jongere horen niet in een coachingstraject thuis.
Wanneer blijkt dat “de draagkracht” voor het kind ernstig overschreden is, wordt er doorverwezen naar een kinderpsycholoog of therapeut.
Bij aanvang van een coachingstraject moet het kind/ de jongere in staat zijn om aan zelfreflectie te kunnen doen.
Het kind/ de jongere moet zelf een traject willen afleggen. De eigen motivatie is hier zeer belangrijk!

Thema gebonden workshops voor kinderen/ jongeren! Kijk bij de rubriek : workshops